14/9/12

Απόφαση για πτώχευση πασίγνωστου Πατρινού επιχειρηματία, της συζύγου και εταιρειών του - Την αίτηση κατέθεσε πιστώτρια Τράπεζα - Κατατίθεται έφεση


Μια σημαντική και ιδιαίτερα δύσκολη δικαστική απόφαση για έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της περιοχής και διατελέσαντα εκπρόσωπο φορέα, εταιρείες συμφερόντων του και στενούς του συγγενείς, εκδόθηκε πρόσφατα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών...

Πρόκειται για την απόφαση, που αφορά την από 12/10/2011 αίτηση πτώχευσης, την οποία είχε καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., διά της δικηγόρου της, κατά 1) της συζύγου του επιχειρηματία, 2) του ίδιου του επιχειρηματία, 3) και τριών εταιρειών τους.
Αφού εκδικάστηκε η υπόθεση, στις 5 Μαΐου 2012, το δικαστήριο αποφάσισε ν' απορρίψει την αίτηση όσον αφορά τον ίδιο τον επιχειρηματία και τις δύο τις εταιρείες και να την κάνει δεκτή για τη σύζυγό του και για την τρίτη εταιρεία, τις οποίες κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης. Όρισε δε ως ημέρα παύσεως πληρωμών τους την 1/1/2011.
Καταχώρηση στα Μητρώα Πτωχεύσεων
Παράλληλα, όμως, διέταξε την καταχώρηση του γνωστού Πατρινού επιχειρηματία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Πατρών, κάτι που, όπως εξήγησαν έγκυροι νομικοί κύκλοι στο attacktv.gr, είναι χειρότερο και από πτώχευση για τον εν λόγω επιχειρηματία.
Κι αυτό διότι, ενώ, εξαιτίας της έλλειψης περιουσίας, δεν κηρύσσεται πτωχός (κάτι που θα τον προστάτευε από τις διεκδικήσεις των πιστωτών του), δεν θα έχει πλέον καμία δικαιοπρακτική ικανότητα, εφόσον καταχωρείται το όνομά του στα Μητρώα Πτωχεύσεων. Δεν θα δικαιούται, δηλαδή, να κάνει πράξεις, να μετέχει στα Δ.Σ., να εκδίδει πληρεξούσια κλπ.
Για το λόγο αυτό, άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν, η πλευρά του έχει ασκήσει έφεση και αναμένεται πλέον η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Τέλος, το δικαστήριο όρισε την προσεχή Τρίτη, 18/9/2012, ώρα 12 το μεσημέρι, προκειμένου να συνέλθουν οι πιστωτές στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Πατρών, για να δώσουν πληροφορίες για τη σύνταξη του πίνακα των εικαζόμενων πιστωτών και για την εκλογή, αν η συνέλευση το αποφασίσει, της επιτροπής πιστωτών, ως προαιρετικού οργάνου της πτωχευτικής διαδικασίας.
Επίσης, όρισε την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο να συνέλθουν οι πιστωτές, για να αποφασίσουν, με βάση την έκθεση του συνδίκου.

Πηγή: http://www.attacktv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου