19/7/12

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε χορήγηση 15252 ευρώ για δημιουργία λογαριασμού στο... Facebook!!


Μείζον θέμα, που έχει προσλάβει πανελλαδικές διαστάσεις, έχει προκληθεί με αφορμή απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα "Διαύγεια", στα τέλη του περασμένου μήνα. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση έργων σχετικών με ηλεκτρονικές υποδομές και προώθηση του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα και καταγγέλλεται από πανελλαδικής εμβέλειας ΜΜΕ ότι το Ελληνικό Δημόσιο ξόδεψε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για ενέργειες για τις οποίες ένας ιδιώτης δεν θα πλήρωνε τίποτα...

Είναι δε γεγονός, που επιβεβαιώνεται απ' όσους έχουν έστω και μικρή εμπειρία από το χώρο του Διαδικτύου και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ότι τόσο η δημιουργία λογαριασμού στο facebook όσο και στο Twitter και στο Google+, αλλά και καναλιού στο You Tube, θα μπορούσαν να έχουν μηδενικό κόστος.
Ωστόσο, o αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Αγγελόπουλος, που είναι και ο υπογράφων την επίμαχη απόφαση, υπό την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ο οποίος μίλησε στο attacktv.gr, κάνει λόγο για αθλιότητα, επιμένει ότι τα ποσά που αναγράφονται είναι απόλυτα τεκμηριωμένα, εξηγεί ότι δεν υπάρχει ακόμη ανάδοχος του έργου, καθώς δεν έχει φτάσει σ' αυτό το στάδιο η διαδικασία, και προαναγγέλλει ότι την Πέμπτη, 19 Ιουλίου, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα αποδείξει ότι "η αλήθεια δεν είναι αυτή που βγαίνει προς τα έξω".

Τι αναφέρεται στο "Διαύγεια"
Πιο συγκεκριμένα, με την υπ' αριθμ. 55/2012 απόφασή της, που ελήφθη στις 26 Ιουνίου και αναρτήθηκε στο "Διαύγεια" την επομένη, η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενέκρινε την υλοποίηση του υποέργου 1, με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα», και το υποέργο 3, με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Όσον αφορά τα ποσά που αντιστοιχούν στις παραπάνω δράσεις, εγκρίθηκε η χορήγηση 15.252 ευρώ για τη δημιουργία λογαριασμού στο facebook, 6.150 ευρώ για τη δημιουργία καναλιού στο You Tube, 15.252 ευρώ για τη δημιουργία λογαριασμού στο Twitter, άλλα τόσα για τη δημιουργία λογαριασμού στο Google+ και μερικές χιλιάδες ευρώ ακόμη για ενέργειες που συνολικά στοίχισαν 83.025 ευρώ.
Πιο αναλυτικά:
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση:
Για το υποέργο 1
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως πρώτος συμβαλλόμενος, δέχεται να αναλάβει τα εξής:
    * Να παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης για όλες τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης.
    * Να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος».
    * Να χρηματοδοτήσει το δεύτερο συμβαλλόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 2 της  παρούσας σύμβασης.
Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης-ΝΕΑ, ως δεύτερος συμβαλλόμενος, να αναλάβει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
1. Να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις όπως παρουσιάζονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο:
    * 1.1: Δημιουργία καναλιού YouTube.
    * 1.2: Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Facebook.
    * 1.3: Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Twitter.
    * 1.4: Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Google+
    * 1.5: Δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας ψηφιακής σήμανσης με πολυμεσικό περιεχόμενο.
    * 1.6: Λογότυπο & slogan.
2. Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του έργου, προκειμένου να τηρηθούν  όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τον οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.
3. Την ενημέρωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πρόοδο του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στην αντεπίθεση ο Αντιπεριφερειάρχης
Όταν ρωτήθηκε σχετικά από το attacktv.gr, o Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε ότι "στο Τεχνικό Δελτίο υπάρχει ένα σύνολο προτάσεων, που τεκμηριώνουν απόλυτα το ύψος της αναγραφόμενης δαπάνης και όπου περιγράφεται μια δουλειά που εκτείνεται σε βάθος τριετίας".
Στη συνέχεια, πέρασε δε στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας πως "όποιος χρησιμοποιεί έμμεσα τέτοιες αθλιότητες για να σωθεί, εμένα δεν μου λέει τίποτα". Ωστόσο, δεν θέλησε, επί του παρόντος τουλάχιστον, να εξειδικεύσει, εξηγώντας σε ποιον ακριβώς αναφέρεται.
Και συνέχισε: "Έτσι έμαθαν κάποιοι να επιβιώνουν. Εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να λειτουργώ με παράκεντρα και εκτελώ τα καθήκοντά μου με επίγνωση του τι υπογράφω και τι κάνω".
Ο κ. Αγγελόπουλος διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η πρώτη εντολή που έχουν οι συνεργάτες στο γραφείο τόσο το δικό του όσο και του περιφερειάρχη, Απόστολου Κατσιφάρα, είναι η ανάρτηση όλων των αποφάσεσων στο Διαδίκτυο και πρόσθεσε: "Πολύ απλά και κοφτά λέω ότι στην Περιφέρεια ό,τι προβλέπεται από το νόμο θα λειτουργεί νομότυπα και θα υπογράφεται νομότυπα από εμένα".
Κατέληξε δε με μία ακόμη αιχμή, τονίζοντας: "Εγώ δεν έχω μάθει να πορεύοναι με αντιλήψεις, νοοτροπίες και αθλιότητες της προηγούμενης δεκαετίας και εικοσαετίας".

Πηγή: http://www.attacktv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου