14/12/12

Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο - ποιες οι νέες κλίμακες φορολόγησης


Το φορολογικό νομοσχέδιο κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή με μικρές αλλαγές σε σχέση με όσα ήταν ήδη γνωστά. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η αυξημένη φορολογία (από το πρώτο ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες)...
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει δύο κλίμακες φορολογίας εισοδήματος:
-Μία για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με συντελεστή φορολόγησης 22% για εισοδήματα έως 25.000, με συντελεστή  32% για εισοδήματα από 25.001 έως 42.000 ευρώ και με  42%  ανώτατο συντελεστή φορολόγησης για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ. Η έκπτωση φόρου υπάρχει μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και ορίζεται στα 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως και 21.000 ευρώ ενώ  για εισοδήματα υψηλότερα, το ποσό της μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.
Η δεύτερη κλίμακα εισοδήματος αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και προβλέπει φορολογικό συντελεστής 26% για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και 33% άνω από αυτό το ποσό, ενώ καταργείται πλήρως η μείωση φόρου.
Για νέες εμπορικές ατομικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη από 1-1-2013 και μετά για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.
Τα εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 13% .

Για τα εισοδήματα από ενοίκια προβλέπεται κλίμακα με φορολογικό συντελεστή 10% για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ και 33% για άνω από αυτό.

Για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων  και μεταβιβάσεις μετοχών ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται στο 15%  ενώ η ρύθμιση αφορά και τα εισοδήματα από τόκους σε καταθέσεις στο εξωτερικό.
Σε ότι αφορά τις εκπτώσεις φόρου διατηρούνται κατά 10% μόνο για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για το ποσό της διατροφής συζύγου και για δωρεές.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου