3/12/12

Σε άμεσα οφέλη 7 δισ. ευρώ από την πάταξη της γραφειοκρατίας, με την βοήθεια του ΟΟΣΑ, προσδοκά η κυβέρνηση


Δυσβάσταχτο είναι το κόστος της γραφειοκρατίας για τη χώρα μας καθώς φτάνει στα 14 δισ. ευρώ ή στο 6,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση μέχρι και 7 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με μείωση του 25% των γραφειοκρατικών βαρών έως το τέλος του 2013 και άρση των περιορισμών που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό, με τη διπλή συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)...

Στόχος είναι ο αποτελεσματικότερος ανταγωνισμός τιμών, η ενίσχυση των επιλογών του καταναλωτή, η αντιμετώπιση συμπεριφορών που πλήττουν τον ανταγωνισμό, η ενθάρρυνση των επενδύσεων και η τόνωση των εξαγωγών, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκης σε εκδήλωση παρουσίασης της διπλής συμφωνίας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη, η γραφειοκρατία στη χώρα μας κοστίζει 14 δισ. ευρώ ή 6,8% του ΑΕΠ έναντι 3,5% που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος. Παράλληλα, οι επιχείρησεις επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος 2 δισ. ευρώ για να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια της γραφειοκρατίας.
Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, η συμφωνία για την πάταξη της γραφειοκρατίας αφορά στη χαρτογράφηση νόμων και κανονισμών σε 13 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας μεταξύ των οποίων Ενέργεια, Φαρμακευτική Νομοθεσία, Δημόσιες Συμβάσεις, Στατιστικές, Φορολογικό Δίκαιο (ΦΠΑ), κ.α.
Στόχος είναι με παρεμβάσεις να εντοπιστεί και να απομειωθεί ποσοστό 80% των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων της νομοθεσίας και σύμφωνα με το σχέδιο, το όφελος που θα προκύψει από την άρση γραφειοκρατικών βαρών θα φθάσει το 25% μέχρι το τέλος του 2013, το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση 2,4% του ΑΕΠ στο 2025. Το άμεσο όφελος που αναμένει η Κυβέρνηση από την εξάλειψη των περιττών επιβαρύνσεων ανέρχεται σε 7 δισ. ευρώ.
Η δεύτερη συμφωνία αφορά στον εντοπισμό των περιορισμών στον ανταγωνισμό στους κλάδους: τουρισμός, επεξεργασία τροφίμων, λιανικό εμπόριο και δομικά υλικά. Το πρώτο στάδιο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, ενώ το δεύτερο μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο.
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα κ. Π. Καρβούνης είπε ότι η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup είναι πιστοποιητικό αξιοπιστίας για παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη και ότι στόχος της συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ είναι να έρθουν οι τιμές στο επίπεδο των μισθών. Σημείωσε δε ότι η δόση που εγκρίθηκε από το Eurogroup αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο του ΑΕΠ της Ελλάδας και είναι μεγαλύτερη από το ΑΕΠ 140 χωρών του κόσμου.
Το στέλεχος του γραφείου του γενικού γραμματέα του ΟOΣΑ κ. Λουίζ Ντε Μέλο ανέφερε ότι ο οργανισμός προτείνει συγκεκριμένα μέτρα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μείωση γραφειοκρατίας και αύξηση παραγωγικότητας.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία με τον ΟΟΣΑ για μείωση γραφειοκρατίας
Ο ΟΟΣΑ αναλαμβάνει να χαρτογραφήσει νόμους και κανονισμούς σε 13 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Να εντοπίσει περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και να διατυπώσει εναλλακτικές συστάσεις για την τροποποίησή τους.
Οι τομείς αυτοί είναι: Γεωργία και Γεωργικές Επιδοτήσεις, Ισολογισμοί/Εταιρικό Δίκαιο, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αλιεία, Ασφάλεια τροφίμων, Φαρμακευτική Νομοθεσία, Δημόσιες Συμβάσεις, Στατιστικές, Φορολογικό Δίκαιο (ΦΠΑ), Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός, Εργασιακό Περιβάλλον/Εργασιακές σχέσεις.
Με τη χρήση τυποποιημένου μοντέλου κόστους (standard cost model) όπως αυτό έχει προσαρμοστεί στην ελληνική διοικητική πραγματικότητα. Στόχος είναι με παρεμβάσεις να απομειωθεί το 80% των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων της νομοθεσίας σε αυτούς τους κρίσιμους για την κοινωνία και την οικονομία τομείς.
Από τη χαρτογράφηση αυτή θα προκύψουν αντίστοιχα 13 εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με το διοικητικό βάρος του συνόλου της νομοθεσίας στους εν λόγω τομείς.
Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν:
- Ποσοτικοποίηση των διοικητικών βαρών
- Τα οφέλη που προκύπτουν από την άρση τους
- Καταγραφή των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία και στην επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων που θα οδηγήσουν σε απλούστερες διαδικασίες.

Βασικά χαρακτηριστικά του έργου
1. Η εκτέλεση του έργου θα διαρκέσει 7 μήνες και επιπλέον 3 μήνες που αφορούν δράσεις διάχυσης τεχνογνωσίας και δράσεις επιμόρφωσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
2. Το έργο προβλέπει έναν σαφή και καθορισμένο δείκτη αποτελεσματικότητας.
Το ποσοστό μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που θα προκύψει από την άρση γραφειοκρατικών βαρών θα φθάσει το 25% μέχρι το τέλος του 2013.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ, μια μείωση του 25% στα διοικητικά βάρη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% μέχρι το 2025.
3. Σε ότι αφορά στο κόστος, το έργο θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά το ελάχιστο ποσοστό του 5%, δηλαδή 60.000 ευρώ συνολικά καθώς το υπόλοιπο 95% χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
4. Σημειώνεται ότι η ομάδα του ΟΟΣΑ που θα περιλαμβάνει και μόνιμο κλιμάκιο στην Αθήνα αλλά και εμπειρογνώμονες στην έδρα του ΟΟΣΑ θα συνεργάζεται στενά με ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων.
5. Το άμεσο όφελος που αναμένει η Κυβέρνηση από την εξάλειψη των περιττών επιβαρύνσεων ανέρχεται σε 7 δις. ευρώ.
6. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα προταθούν διαρθρωτικού χαρακτήρα κατευθύνσεις για την απλοποίηση του συνόλου της νομοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών. Το βάρος και την ευθύνη για την περαιτέρω υλοποίησή τους θα αναλάβει η Πολιτεία με τη συνέργεια της δημόσιας διοίκησης.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία με το υπουργείο Ανάπτυξης
Η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεργασθεί με τον ΟΟΣΑ προκειμένου να εντοπιστούν οι περιορισμοί στον ανταγωνισμό σε τέσσερις τομείς της ελληνικής οικονομίας: τον τουρισμό, την επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο και δομικά υλικά. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας, η βελτίωση οικονομικής ανάπτυξης, η ενθάρρυνση των επενδύσεων, η τόνωση των εξαγωγών, ο αποτελεσματικότερος ανταγωνισμός τιμών, κ.α.

Τι προβλέπει ο Οδηγός Ανάλυσης Συνθηκών Ανταγωνισμού
Με τον Οδηγό Ανάλυσης Συνθηκών Ανταγωνισμού το Toolkit αρχικώς θα εντοπισθούν, θα χαρτογραφηθούν και θα αξιολογηθούν ρυθμίσεις όπως: - περιορισμοί στην έναρξη λειτουργίας νέων επιχειρήσεων - φραγμοί εισόδου και εξόδου από έναν κλάδο - ρυθμίσεις που επηρεάζουν την επιχειρηματική συμπεριφορά - κανόνες που επιβάλλουν βιομηχανικοί και επαγγελματικοί κλάδοι - ρυθμίσεις περί ανώτατων και κατώτατων τιμών, κ.α.
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει την αξιολόγηση των συνθηκών του ανταγωνισμού ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό νέων ρυθμίσεων. Το πρώτο αυτό στάδιο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο.
Το επόμενο στάδιο προβλέπει ότι θα υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για να αρθούν ή να τροποποιηθούν οι κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που επιβαρύνουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία και την ομαλή λειτουργία των συγκεκριμένων αγορών. Το δεύτερο και τελικό στάδιο του προγράμματος με τη δημοσιοποίηση και την αξιοποίηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Πηγή: http://www.express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου