24/11/12

«Kίνδυνος επιπλοκών» από τη χορήγηση μη εγκεκριμένων θεραπειών στην Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

Για μια ακόμα φορά η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους ασθενείς που πάσχουν από Ηλικιακή Εφύλιση Ωχράς Κηλίδας.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν επισημαίνεται  ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EuropeanMedicinesAgency - EMA) τροποποίησε την περίληψη χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού προϊόντος Avastin (Bevacizumab), το οποίο είναι εγκεκριμένο για ενδοφλέβια χορήγηση σε διάφορους τύπους καρκίνου...
Στις οδηγίες του φαρμάκου και συγκεκριμένα στην παράγραφο με τις «Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση», αναφέρεται με σαφήνεια ότι η «…σύνθεση του Avastin δεν ενδείκνυται για ενδοϋαλοειδική χρήση.»σελ. 7, παρ. 4, Avastin Οδηγίες- EMA - http://www.ema.europa.eu/
Σε άλλο σημείο του φύλλου οδηγιών χρήσης του Avastin επισημαίνεται ξανά ότι :
«…Το Avastin έχει αναπτυχθεί και παρασκευαστεί για τη θεραπεία του καρκίνου με ένεση στην κυκλοφορία του αίματος. Δεν έχει αναπτυχθεί ή παρασκευαστεί για να ενίεται μέσα στο μάτι». Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να χορηγείται με αυτόν τον τρόπο.»σελ.59, παρ.3.Avastin Οδηγίες- EMA - http://www.ema.europa.eu/
Η Π.Ε.Α. για άλλη μια φορά θέλει να πληροφορήσει τους ασθενείς με παθήσεις της ωχράς κηλίδας ότι : "το παραπάνω προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ως ενδοφθάλμια ένεση, ενστερνιζόμενοι και την επίσημη τοποθέτηση της AMDAllianceInternational (AMDAI) του διεθνούς οργανισμού που ασχολείται αποκλειστικά με την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς κηλίδας (Η.Ε.Ω.) και της οποίας είμαστε μέλη.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Θεράπων ιατρός κρίνει για το σκοπό αυτό ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η χορήγηση των εγκριμένων θεραπειών (Lucentis, Macugen) προτείνοντας θεραπεία με την ανωτέρω μη επιτρεπτή μέθοδος, τότε ο ασθενής επιβάλλεται να ενημερώνεται για τους κινδύνους και να συναινεί γραπτώς, κάνοντας χρήση του θεσμοθετημένου δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν και να συναινούν ή να απορρίπτουν κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να τους διενεργηθεί. (Νόμος 2071/1992 άρθρο 47 "Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς" ΦΕΚ 123/τ.Α.15/07/1992.)".
Τι είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας
Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (Η.Ε.Ω.) είναι μια πάθηση, η οποία σχετίζεται με την μεγάλη ηλικία και η οποία προοδευτικά καταστρέφει την οξεία, κεντρική όραση. Η κεντρική όραση είναι απαραίτητη για να βλέπει κανείς καθαρά τα αντικείμενα και είναι βασική για καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι το διάβασμα και η οδήγηση.
Η Η.Ε.Ω. επηρεάζει την ωχρά κηλίδα, το κομμάτι του οφθαλμού που μας επιτρέπει να διακρίνουμε μικρές λεπτομέρειες. Η Η.Ε.Ω. δεν προκαλεί καθόλου πόνο.
Σε μερικές περιπτώσεις η πάθηση εξελίσσεται τόσο αργά που οι ασθενείς παρατηρούν ελάχιστη αλλαγή στην όραση τους. Σε άλλες περιπτώσεις η πάθηση εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της κεντρικής όρασης και στα δυο μάτια. Η Η.Ε.Ω. είναι η συχνότερη αιτία απώλειας της όρασης σε άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών στο δυτικό κόσμο.
Η Η.Ε.Ω. εμφανίζεται σε δυο μορφές: την υγρή και την ξηρή.
Στην Ελλάδα συμπεραίνουμε ότι στα 3.500.000 πληθυσμού που είναι άνω των 50 ετών, το 80% έχει προβλήματα χαμηλής όρασης (2,5 εκ/ρια περίπου), εκ των οποίων το 1 εκ/ριο είναι πολύ σοβαρά.
Ο αριθμός των νέων πασχόντων από Η.Ε.Ω. ανέρχεται περίπου στα 5.000 άτομα ετησίως, με υγρού τύπου 1.000 έως 1.500, τα οποία τροφοδοτούν τον πληθυσμό των τυφλών κατά 2.000- 3.000 άτομα κατ΄ έτος, εφόσον δεν έχουν ακολουθήσει θεραπευτική αντιμετώπιση.

H Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.)
Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εκπροσωπεί Άτομα με Προβλήματα Όρασης (Τυφλούς &Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράςκηλίδος και του οπτικού νεύρου. Ιδρύθηκε το 1989 και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανεύρεση θεραπειών για τις Νόσους που εκπροσωπεί, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση θεμάτων αποκατάστασης (οπτικά βοηθήματα) και ένταξης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ). Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες ενημέρωσης των ασθενών - μελών για τις ερευνητικές εξελίξεις, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμΠΟ, πληροφόρησης επιστημονικών και άλλων φορέων, οργανώσεων (συλλόγους ΑμεΑ) και υπηρεσιών στο Δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών – RETINAINTERNATIONAL, της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) και του Δικτύου για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς (AMDAllianceInternational).

Η AMDAllianceInternational
AMDAllianceInternational προσπαθεί να φέρει τη γνώση, βοήθεια και την ελπίδα σε άτομα και οικογένειες σε όλο τον κόσμο που πλήττονται από την Η.Ε.Ω. Η αποστολή επιτυγχάνεται μέσω:
  • Δημιουργία ευαισθητοποίησης και κατανόησης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.
  • Προώθηση της σημασίας της εκπαίδευσης, την έγκαιρη διάγνωση, τη γνώση της θεραπείας και αποκατάστασης.
  • Διατήρηση του οράματος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πλήττονται από την ηλικία εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο κ. Στρατή Χατζηχαραλάμπους στο τηλ.: 6972 550577 κιν.

Πηγή :  http://ygeiapress.blogspot.gr/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου