5/11/12

Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων αύριοΣτη δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1 δισ. ευρώ θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2012.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η...
ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 (Τ+3).

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μμ της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.Πηγή: kerdos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου