15/11/12

Στον "αέρα" ο εξοπλισμός του νέου Νοσοκομείου Αγρινίου - Κίνδυνος απένταξης από το ΕΣΠΑ

H δικαστική διαμάχη μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό απειλούν το έργο
Εκτός ΕΣΠΑ κινδυνεύει να μείνει ο εξοπλισμός του νέου Νοσοκομείο Αγρινίου, μιας και η διαμάχη μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμόδεν έχουν βρεί ακόμα κοινή γραμμή...

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας "Παρόν", για το παρασκήνιο του διαγωνισμού:

Αναλυτικά:
Tο μέγεθος και η έκταση της διαπλοκής, της αδιαφάνειας και της έλλειψης πραγματικού ανταγωνισμού στις διαδικασίες κατασκευής του έργου για το Νοσοκομείο Αγρινίου, επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που αποκαλύψαμε στα σχετικά δημοσιεύματα στα φύλλα μας στις 23/9 και 14/10.

Οι τελευταίες εξελίξεις και αποφάσεις για την ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια του ιατρικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ προκαλούν ιδιαίτερα το δημόσιο αίσθημα και ως εκ τούτου έχουν υποχρέωση ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑΝΟΜ να απαντήσουν τεκμηριωμένα στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Η ταυτόσημη προσφορά των εταιρειών J&P και ΕΚΤΕΡ στη δημοπρασία, με 7.933.000 ευρώ έκαστη, αποδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός κάθε άλλο παρά υπήρξε, αντίθετα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για προσυνεννόηση.

2) Η έκπτωση, περίπου 10.000 ευρώ, που έδωσε η εταιρεία ΕΚΤΕΡ στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που διαμόρφωνε την τελική προσφορά της σε 7.921.000 ευρώ, με την εταιρεία J&P να παραμένει αμετακίνητη στην αρχική προσφορά της των 7.933.000 ευρώ (η οποία θυμίζουμε ήταν ο ανάδοχος των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών του έργου) ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν υπήρξε πραγματικός ανταγωνισμός όπως αναφέρεται στην παρ. 1.

3) Έχει διαπιστωθεί από δημόσια αρχή η «εμπλοκή» των εταιρειών J&P και ΕΚΤΕΡ στην κατασκευή του έργου;

Και σε καταφατική απάντηση, αυτή η «εμπλοκή» δεν αποτελεί νόθευση του ανταγωνισμού;

Η προφανής έλλειψη σοβαρών επιχειρημάτων για όλα τα παραπάνω ουσιώδη ερωτήματα και η προκλητική παραβίαση των αρχών που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (ΠΔ60/2007 και Ν. 3669/2008) εκ μέρους των υπευθύνων της ΔΕΠΑΝΟΜ αλλά και η ανοχή και η αδιαφορία που επιδεικνύουν οι αρμόδιοι υπουργοί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών κάνουν επιτακτική την παρέμβαση του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά. Και τούτο γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος απένταξης του έργου εξαιτίας των άστοχων χειρισμών εκ μέρους της ΔΕΠΑΝΟΜ και καθυστέρησης απορρόφησης του ΕΣΠΑ για την Υγεία, που οφείλεται στην πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Όργια έχουν γίνει στον διαγωνισμό για το Νοσοκομείο Αγρινίου

Η αδιαφάνεια, η έλλειψη ανταγωνισμού και η διαπλοκή έχουν 11 χρόνια μπλοκάρει την αποπεράτωση της κατασκευής του 

Με πλαστές εγγυητικές έδωσαν το έργο με απευθείας ανάθεση!

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω… Κανένας από τους υποτιθέμενους φύλακες του δημόσιου συμφέροντος δεν ταρακουνήθηκε ούτε καν έδειξε μια κάποια ευαισθησία από την αποκάλυψή μας πριν από 20 μέρες για τον στημένο διαγωνισμό για το Νοσοκομείο Αγρινίου, προϋπολογισμού 7.933.000 ευρώ, όπου μία από τις δύο εταιρείες που συμμετείχαν έδωσε έκπτωση μόλις 10.000 ευρώ!

Επανερχόμαστε λοιπόν για να… θυμίσουμε στους υπεύθυνους της ΔΕΠΑΝΟΜ για τη μέχρι τώρα κακοδιαχείριση του έργου και τις τεράστιες οικονομικές και χρονικές επιπτώσεις στην κατασκευή του, μήπως και συνετιστούν στην τελευταία φάση της αποπεράτωσής του, την προμήθεια του ιατρικού εξοπλισμού.

Το έργο άρχισε στις 22/10/2003 με ανάδοχο την Κ/Ξ «Έμπεδος - Imec», με προϋπολογισμό 20,5 εκατ. ευρώ για οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και 8,75 εκατ. ευρώ για ιατρικό εξοπλισμό, σύνολο 29,25 εκατ. ευρώ (πλέον απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ) και με συμβατικό χρόνο 42 μήνες (περάτωση 22/4/2007). Μετά την υπογραφή της σύμβασης η ΔΕΠΑΝΟΜ χορηγεί στην ανάδοχο προκαταβολή 1,46 εκατ. ευρώ. Στις 23/2/2005 η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη.

Από 23/2/2005 μέχρι 10/5/2005 γίνονται «διεργασίες» και τελικά, έπειτα από εισήγηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Γιαννάτου, που διατυμπάνιζε το… συμφέρον του έργου, το ΔΣ αποφασίζει να μην κηρυχθεί έκπτωτη η ανάδοχος Κ/Ξ «Έμπεδος - Imec», αλλά να υποκατασταθεί από την Κ/Ξ «Εργάς - Tapps», με ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ απευθείας ανάθεση έργου ύψους 29 εκατ. ευρώ, στον «βασανιστή» δηλαδή της ΔΕΠΑΝΟΜ στα έργα των Νοσοκομείων Κέρκυρας και Κατερίνης.

Η αναιτιολόγητη αυτή απόφαση είχε συνέπεια την καταβολή στην ανάδοχο 2,4 εκατ. ευρώ (1,46 εκατ. ευρώ προκαταβολή και 940.000 ευρώ για την εκτέλεση του 4,56% του έργου, 4,56 χ 20,5), την καθυστέρηση των εργασιών κατ' ελάχιστο δώδεκα μήνες και τη μη πληρωμή ποινικής ρήτρας περίπου 1,2 εκατ. ευρώ. Στη νέα ανάδοχο η ΔΕΠΑΝΟΜ εγκρίνει νέα συνολική παράταση του έργου επτά μηνών (πέρας 13/11/2007) και πρόσθετη προκαταβολή 1,47 εκατ. ευρώ.

Όμως στις 20/11/2006 και η δεύτερη ανάδοχος «Εργάς - Tapps» κηρύσσεται έκπτωτη με απόφαση του ΔΣ, επειδή οι εγγυητικές επιστολές που είχε καταθέσει ήταν πλαστές (!) επικαλούμενη πάλι η ΔΕΠΑΝΟΜ (μεταξύ άλλων) το δημόσιο συμφέρον (α, ρε δημόσιο συμφέρον που εξαγνίζεις όλα τα κόλπα…). Το εκτελεσθέν έργο που ήταν σε ποσοστό 13,70%, αξίας 2,806 εκατ. ευρώ (20,5 χ 13,7 = 2,806), είχε χορηγηθεί με δύο προκαταβολές επιπλέον αξίας 1,46 + 1,47 = 2,93 εκατ. ευρώ, συνολικά 2,93 + 2,806 = 5,736 εκατ. ευρώ. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών είναι αδύνατη, αφού ήταν πλαστές (αλήθεια, κανένας από τους κυρίους της ΔΕΠΑΝΟΜ δεν έκανε τον κόπο να τις ελέγξει. Κύριε Εισαγγελέα, τ' ακούς;) 

Το έργο επαναδημοπρατείται τον Απρίλιο του 2007, με νέο προϋπολογισμό και όχι με τον αρχικό, σε βάρος και διά λογαριασμό του έκπτωτου εργολάβου, και ανατίθεται στην εταιρεία J&P με προσφορά 30,5 εκατ. ευρώ μόνο για οικοδομικές και Η/Μ εργασίες! Οι δοθείσες προσφορές ήταν με εκπτώσεις 3,4% - 2,99% - 2,7%. Το 2004 στη δημοπρασία ο ίδιος εργολάβος, η J&P, είχε προσφέρει 21,86 εκατ. ευρώ και αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ότι η ιστορία μύριζε «μαϊμού» ανταγωνισμό. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το κόστος κατασκευής του έργου αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 10 εκατ. ευρώ (30,5 - 20,5), στα οποία πρέπει να προστεθούν και τα 5,736 εκατ. ευρώ που κατεβλήθησαν στους αρχικούς αναδόχους, σύνολο δηλαδή 15,736 εκατ. ευρώ, πλέον της αναθεώρησης 4% και 19% ΦΠΑ, ήτοι συνολικά καταβολή επιπλέον δαπάνης κατά 19,48 εκατ. ευρώ από την αρχική των 20,5 εκατ. ευρώ και υπέρβαση της αρχικής προθεσμίας παράδοσης του έργου κατά 66 μήνες μέχρι σήμερα!

Η εκ των υστέρων διαπίστωση της διοίκησης της ΔΕΠΑΝΟΜ ότι οι δύο εγγυητικές επιστολές της προκαταβολής για ποσόν 3 εκατ. ευρώ ήταν πλαστές και η συσταθείσα Κ/Ξ «Εργάς - Tapps» εικονική στοιχειοθετεί τεράστια ποινική ευθύνη για τον κατ' εξοχήν υπεύθυνο πρόεδρο κ. Γιαννάτο αλλά και για τα 2-3 εξαπτέρυγά του. 

Όλα αυτά που έχουν συμβεί επιβεβαιώνουν ότι η αδιαφάνεια και η διαπλοκή ήταν εξόφθαλμα από την αρχή του έργου και δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Φωνάζει από μακριά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε στις 15/2/2012, όπου συμμετείχαν τέσσερις εταιρείες και αποκλείστηκαν οι δύο. Έγιναν δεκτές η ΑΒΑΞ - J&P και η ΑΚΤΩΡ και η κατά διαβολική σύμπτωση προσφορά τους ήταν η ίδια! 7.933.000 ευρώ! Και στη… διαπραγμάτευση, η ΑΚΤΩΡ κατέβασε την τιμή κατά 10.000 ευρώ και πήρε τη δουλειά! Τι άλλο από προσυνεννόηση είναι, κύριε Εισαγγελέα; Έτσι με τέτοιους στημένους διαγωνισμούς συνεχίζει να κάνει πάρτι η διαπλοκή και τα γνωστά συμφέροντα. Αυτά πληρώνει σήμερα η χώρα. Με διαγωνισμούς-«μαϊμού» που κάποιοι πλούτισαν. Μια δικαστική έρευνα θα βγάλει πολλά…

Αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα είναι να επαναληφθεί ο διαγωνισμός, με πλήρη δημοσιότητα και συμμετοχή. Για να μην υπάρχει καμιά άλλη σκιά! Διαφορετικά ο ζημιωμένος θα είναι τελικά το Νοσοκομείο Αγρινίου και ο λαός της περιοχής που ΕΝΤΕΚΑ χρόνια τώρα με τις αδιαφάνειες και τους στημένους διαγωνισμούς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και πρώτοι φταίχτες είναι οι κύριοι της ΔΕΠΑΝΟΜ και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας που τους κάλυπτε.
Κύριε Λυκουρέντζο, πάρτε τον βούρδουλα…

Πηγή: http://www.cityvoice.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου