9/11/12

Να γιατί η Ελλάδα είναι παράδεισος των off shore


Μπορεί οι off shore, σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο TAXIS, να ανέρχονται στις 21.065 και από αυτές οι 16.580  να είναι ενεργές εταιρείες, όμως φορολογούνται μόλις 965...

Αυτά αναφέρονται σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη, προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Νίκου Τσούκαλη σχετικά με τον έλεγχο των off shore στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, για την κατηγορία «Αλλοδαπές εταιρείες» και τα στοιχεία δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων το 2003 είχαν υποβληθεί 383 δηλώσεις και ο φόρος ανήλθε σε 4.830.905,09 ευρώ.

Το 2004 οι δηλώσεις ήταν 411 και ο φόρος 3.645.775,66 ευρώ.

Το 2005 οι δηλώσεις ήταν 352 και ο φόρος 3.005.765,38 ευρώ.

Το 2006 οι δηλώσεις ήταν 311 και ο φόρος 3.117.108,81 ευρώ.

Το 2007 οι δηλώσεις ήταν 275 και ο φόρος 2.820.464,92 ευρώ.

Το 2008 οι δηλώσεις ήταν 239 και ο φόρος 3.390.785,72 ευρώ.

Το 2009 οι δηλώσεις ήταν 201 και ο φόρος 3.472.938,54 ευρώ.

Το 2010 οι δηλώσεις ήταν 1177 και ο φόρος 3.410.530,20 ευρώ.

Το 2011 οι δηλώσεις ήταν 998 και ο φόρος 877.651 ευρώ

Το 2012 οι δηλώσεις ήταν 965 και ο φόρος 345.201,02 ευρώ.

Ο κ. Μαυραγάνης σημειώνι στο έγγραφο του ότι, με το Ν.3091/2002 επιβλήθηκε ειδικός φόρος 3% επί της αξίας των ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου. Σκοπός της θέσπισης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, αναφέρει, ήταν η δημιουργία αντικινήτρων και η πάταξη της φοροαποφυγής που παρατηρείται στα ακίνητα που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες. Οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.3842/2010 με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του νομικού πλαισίου που περιβάλλει τα ακίνητα των εξωχώριων εταιρειών και την αποτροπή αποφυγής ή μείωσης της φορολογίας, μέσω της καταστρατήγησης του νομικού αυτού πλαισίου. Ο υφυπουργός χαρακτηρίζει τις νέες διατάξεις εργαλείο για τον φορολογικό έλεγχο.

Πηγή: http://www.enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου